• ผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนกุมภาพันธ์ 2562
  • อาวุธเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาW88สรุป
  จำนวนผู้เข้าชมอาวุธเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาW88    
        คุณเข้ามาเป็นคนที่: 6,471,366        
 
  จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนกุมภาพันธ์ 2562
        ชาย: 240,423  คน  
        หญิง: 256,080  คน  
        ยอดรวม: 496,503  คน  
        ชาวไทย: 132,630  คน  
        ชาวต่างชาติ: 162,023  คน  
        นักเรียน/นักศึกษา: 100,785  คน  
        นักบวช: 2,985  คน  
        แขกทางราชการ: 98,080  คน  
  • จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน (5 อันดับแรก) - เดือนกุมภาพันธ์ 2562
หน่วยงานผู้เข้าใช้/เข้าชม
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา187,597
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี94,685
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย52,776
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง35,976
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย22,063
                                                                                    สงวนอาวุธเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาW88 พ.ศ.2559 กรมศิลปากร                                                                คู่มือการใช้งาน