• ผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนเมษายน 2562
  • อาวุธเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาW88สรุป
  จำนวนผู้เข้าชมอาวุธเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาW88    
        คุณเข้ามาเป็นคนที่: 6,479,678        
 
  จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนเมษายน 2562
        ชาย: 1,524  คน  
        หญิง: 1,601  คน  
        ยอดรวม: 3,125  คน  
        ชาวไทย: 417  คน  
        ชาวต่างชาติ: 2,222  คน  
        นักเรียน/นักศึกษา: 279  คน  
        นักบวช: 37  คน  
        แขกทางราชการ: 170  คน  
  • จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน (5 อันดับแรก) - เดือนเมษายน 2562
หน่วยงานผู้เข้าใช้/เข้าชม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี2,820
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา241
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่39
หอสมุดดำรงราชานุภาพ20
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ5
                                                                                    สงวนอาวุธเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาW88 พ.ศ.2559 กรมศิลปากร                                                                คู่มือการใช้งาน