• ผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนกุมภาพันธ์ 2562
  • อาวุธเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาW88สรุป
  จำนวนผู้เข้าชมอาวุธเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาW88    
        คุณเข้ามาเป็นคนที่: 6,473,182        
 
  จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนกุมภาพันธ์ 2562
        ชาย: 547,416  คน  
        หญิง: 455,025  คน  
        ยอดรวม: 1,002,441  คน  
        ชาวไทย: 241,040  คน  
        ชาวต่างชาติ: 225,558  คน  
        นักเรียน/นักศึกษา: 199,244  คน  
        นักบวช: 7,247  คน  
        แขกทางราชการ: 329,352  คน  
  • จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน (5 อันดับแรก) - เดือนกุมภาพันธ์ 2562
หน่วยงานผู้เข้าใช้/เข้าชม
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา263,759
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี192,650
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี123,092
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย81,449
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง59,125
                                                                                    สงวนอาวุธเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาW88 พ.ศ.2559 กรมศิลปากร                                                                คู่มือการใช้งาน